ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ· Ο όμιλος eurodynamic υποχρεούται να επεξεργαστεί το φωτογραφικό υλικό και τα στοιχεία διαφήμισης του εγγεγραμμένου ώστε να ολοκληρωθεί η προβολή του στον ιατρικό κατάλογο υγείας Ελλάδος www.ogiatrosmou.gr
· Ο όμιλος eurodynamic δημοσιεύει μόνο στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων στον δικτυακό τόπό www. ogiatrosmou.gr τα οποία έχουν κοινοποιηθεί  από τους ίδιους μετά από συμφωνία και συνεννόηση .

· Ο όμιλος eurodynamic δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη για την εγκυρότητα των στοιχείων, το περιεχόμενο της διαφήμισης , των ψευδών στοιχείων ή λαθών ή για τα εμπορικά σήματα .

· Ο όμιλος eurodynamic δεν επιτρέπει την μαζική άντληση στοιχείων.

· Ο όμιλος eurodynamic δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους,
πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι υπάλληλοι της eurodynamic.

· Για διαγραφή από τον ιστότοπο ή για αλλαγή στοιχείων των εγγεγραμμένων γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.

· Απαγορεύέται η αναδημοσίευση ή η αντιγραφή, ηλεκτρονική ή μη του περιεχομένου του ιστότοπου www.
ogiatrosmou.gr χωρίς έγγραφη άδεια.

· Τα στοιχεία του ιστότοπου αυτού παρέχονται δωρεάν στους επισκέπτες οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση για τους όρους και τυχόν τροποποιήσεις.
 
· Ο ιστοτόπος www. ogiatrosmou.gr απευθύνεται μόνο σε ενήλικες η χρήση του αποτελεί άμεση αποδοχή των όρων
· απαγορεύεται η χρήση υπηρεσιών ή η επίσκεψη του ιστότοπου αυτού σε ανήλικους.
Εάν αυτοβούλως παραβούν τους όρους ο όμιλος eurodynamic δεν φέρει καμία ευθύνη
· Ο όμιλος eurodynamic έχει το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να  διακόψει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία του δικτυακού τόπου www. ogiatrosmou.grγια αναβάθμιση, συντήρηση ή άλλο λόγο.
· Ο όμιλος eurodynamic τηρεί αρχείο των εγγεγραμμένων το οποίο έχει κοινοποιηθεί από τους ίδιους.
· Απαγορεύεται η  παραβίαση ή τροποποίηση των όρων χρήσης και των όρων χρήσης προσωπικών δεδομένων. Η παραβίαση των παραπάνω διώκονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.