ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ· Ο όμιλος eurodynamic υποχρεούται να επεξεργαστεί το φωτογραφικό υλικό και τα στοιχεία διαφήμισης του εγγεγραμμένου ώστε να ολοκληρωθεί η προβολή του στον ιατρικό κατάλογο υγείας Ελλάδος www.ogiatrosmou.gr

· Ο όμιλος eurodynamic δημοσιεύει μόνο στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων στον δικτυακό τόπό www. ogiatrosmou.gr τα οποία έχουν κοινοποιηθεί  από τους ίδιους μετά από συμφωνία και συνεννόηση .


· Ο όμιλος eurodynamic δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη για την εγκυρότητα των στοιχείων, το περιεχόμενο της διαφήμισης , των ψευδών στοιχείων ή λαθών ή για τα εμπορικά σήματα .


· Ο όμιλος eurodynamic δεν επιτρέπει την μαζική άντληση στοιχείων.


· Ο όμιλος eurodynamic δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους,
πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι υπάλληλοι της eurodynamic.


· Για διαγραφή από τον ιστότοπο ή για αλλαγή στοιχείων των εγγεγραμμένων γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.


· Απαγορεύέται η αναδημοσίευση ή η αντιγραφή, ηλεκτρονική ή μη του περιεχομένου του ιστότοπου www.
ogiatrosmou.gr χωρίς έγγραφη άδεια.


· Τα στοιχεία του ιστότοπου αυτού παρέχονται δωρεάν στους επισκέπτες οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση για τους όρους και τυχόν τροποποιήσεις.

 

· Ο ιστοτόπος www. ogiatrosmou.gr απευθύνεται μόνο σε ενήλικες η χρήση του αποτελεί άμεση αποδοχή των όρων

· απαγορεύεται η χρήση υπηρεσιών ή η επίσκεψη του ιστότοπου αυτού σε ανήλικους.

Εάν αυτοβούλως παραβούν τους όρους ο όμιλος eurodynamic δεν φέρει καμία ευθύνη

· Ο όμιλος eurodynamic έχει το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να  διακόψει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία του δικτυακού τόπου www. ogiatrosmou.grγια αναβάθμιση, συντήρηση ή άλλο λόγο.

· Ο όμιλος eurodynamic τηρεί αρχείο των εγγεγραμμένων το οποίο έχει κοινοποιηθεί από τους ίδιους.

· Απαγορεύεται η  παραβίαση ή τροποποίηση των όρων χρήσης και των όρων χρήσης προσωπικών δεδομένων. Η παραβίαση των παραπάνω διώκονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Δικαίωμα εγγραφής στον οδηγό έχουν όλες οι επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής και οικονομικού μεγέθους, καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η εταιρία δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτυακού τόπου τα οποία κοινοποιούνται από τους ιδίους για την προβολή τους στον ιστότοπο. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, να διορθώσουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή εγγράφως (τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία είναι διαθέσιμα στο παρόν έγγραφο). Η εταιρία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε κανένα τρίτο φορέα.